ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τ.Ε.Ε. 2007

Το 1ο Θέμα ήταν βατό χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το 2ο Θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κλασσικό θέμα ορίων, επομένως δεν πρέπει να προβλημάτισε ιδιαιτέρως του υποψηφίους.

Το 3ο και 4ο Θέμα παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία και απαιτούσαν καλά προετοιμασμένους μαθητές για να αντιμετωπιστούν σωστά και ολοκληρωμένα.

Σε γενικές γραμμές τα σημερινά θέματα ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με αυτά των προηγούμενων ετών.

επάνω    

Facebook