ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2013

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.
 
Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.
 
Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.
 
Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.
 
Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.
 
Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
 
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

 


Το δυσκολότερο σετ θεμάτων των τελευταίων 20-25 ετών.

Το ερώτημα Β3 καθώς και το Δ2, είναι σχεδόν άλυτα για τους μαθητές.

Δύσκολα και για καλά προετοιμασμένους μαθητές τα ερωτήματα Β2 και Δ3.

Δηλαδή 35 από τις 100 μονάδες είναι πολύ απαιτητικές, άρα λείπει η απαραίτητη κλιμάκωση δυσκολίας που θα επιτρέψει τους μαθητές ανάλογα της προσπάθειας τους και των δυνατοτήτων τους να γράψουν αυτό που μπορούν.

Δυστυχώς τέτοια θέματα ισοπεδώνουν τις ικανότητες των μαθητών εφόσον οι κακοί με τους καλούς συμπιέζονται σε βαθμολογικές αποκλίσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 3-4 βαθμούς.

Τίθεται ερώτημα σοβαρό, για την σκοπιμότητα τέτοιων θεμάτων.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός
επάνω    

Facebook