ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2012

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.
Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.
Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.
Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.
Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός


Θέματα στα οποία μπορούσαν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά μόνο οι άριστοι μαθητές.

Το Θέμα Α χωρίς καμία έκπληξη.

Το Θέμα Β θα προβλημάτισε τους μαθητές ως προς τις γνώσεις που πρέπει να είχαν διαθέσιμες από τα Μαθηματικά Κατ. της Β΄Λυκείου.

Το Θέμα Γ μέτριας δυσκολίας με κάποιες παγίδες. Θα το έλυσαν ολόσωστα καλά προετοιμασμένοι μαθητές.

Το Θέμα Δ πάρα πολύ απαιτητικό, στο οποίο μόνο οι ικανότεροι των μαθητών μπορούσαν να ανταποκριθούν, εάν είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους.

Ο χρόνος εντελώς ανεπαρκής για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.

Δυστυχώς συνεχίζουν και με τα μαθηματικά κατ. να καταρρακώνουν τη ψυχολογία των μαθητών της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός
επάνω    

Facebook