ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2011

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.
Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.
Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.
Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.
Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Σαφώς τα δυσκολότερα θέματα των τελευταίων ετών. Υπήρχε μια απότομη κλιμάκωση της δυσκολίας πάνω από το 10.

Το θέμα Γ είναι ιδιαίτερα δύσκολο , απαιτητικό και πολύ μεγάλο σε έκταση. Υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που απαιτούσαν αιτιολόγηση και αρκετές παγίδες.

Το θέμα Δ είναι απαιτητικό και για να απαντηθεί ολοκληρωμένα απαιτεί πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Αναμένεται μεγάλο ποσοστό κάτω της βάσης και αρκετά μικρό πάνω από 15.

Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός


επάνω    

Facebook