ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2010

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.
Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.
Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.
Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.
Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.
Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.
Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

Τα φετινά θέματα είναι χωρίς εκπλήξεις και κλιμακούμενης δυσκολίας.

Ο διαβασμένος μαθητής μπορεί να φτάσει με σχετική άνεση μέχρι το 15-16.

Το 1ο θέμα είναι αρκετά βατό, στο Α4 στο α πιθανώς κάποιοι να το απάντησαν λαναθσμένα.

Το 2ο θέμα δεν παρουσιάζε ιδιαίτερη δυσκολία.

Στο 3ο θέμα αρκετά δύσκολο ήταν το Γ2, το οποίο απαιτεί από τον μαθητή να έχει πολύ καλές γνώσεις για να το λύσει.

Στο 4ο θέμα τα δυο πρώτα ήταν βατά, ενώ το Δ3 και το Δ4 θα πρέπει να δυσκόλεψαν την πλειοψηφία των υποψηφίων.

Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός
επάνω    

Facebook