ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2008

Τα θέματα φέτος είναι για τους καλά διαβασμένους και εξοικειωμένους με τα μαθηματικά μαθητές.

Το 1ο Θέμα χαρακτηρίζεται από λεπτομέρεια και εμπειρία στις θεωρητικές καταστάσεις.

Το 2ο Θέμα είναι κλασική άσκηση μιγαδικών παρ’ όλα αυτά χρειάζεται εμπεριστατωμένη εμπέδωση των γεωμετρικών τόπων και προβλημάτων αποστάσεων, ευθείας και κύκλου.

Το 3ο Θέμα είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα συναρτήσεων με αρκετά μεγάλη δυσκολία στο γ και δ ερώτημα.

Το 4ο Θέμα είναι για μαθητές με κλίση στα μαθηματικά, ιδιαίτερης δυσκολίας. Απευθύνεται σε λίγους.

επάνω    

Facebook