ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. 2007

Στο 1ο Θέμα τα πολλαπλής επιλογής ήθελαν αρκετή προσοχή και ιδιαιτέρως το Β-γ, το οποίο θα μπορούσε να έχει καλύτερη διατύπωση για να μην μπερδέψει του μαθητές.

Το 2ο και το 3ο Θέμα ήταν βατά, αλλά απαιτούσαν μαθητές καλά προετοιμασμένους.

Στο 4ο Θέμα το β ερώτημα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ πιθανόν λίγοι μαθητές να το αντιμετώπισαν σωστά. Τα υπόλοιπα ερωτήματα του θέματος δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Σε γενικές γραμμές τα σημερινά θέματα ήθελαν καλά προετοιμασμένους μαθητές.

επάνω    

Facebook