ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2013

Δύσκολα σε γενικές γραμμές. Εκτός από καλή προετοιμασία, ορισμένα ερωτήματα απαιτούσαν ιδιαίτερες μαθηματικές δεξιότητες.

Τα θέμα Α και Β, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το θέμα Γ, είχε κάποιες δυσκολίες και πράξεις. Δεν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς από μέτριους μαθητές.

Το θέμα Δ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό. Αντιμετωπίζεται μόνο από πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης με ικανότητες στα μαθηματικά. Ίσως το πιο δύσκολο 4ο θέμα που έχει τεθεί ποτέ.

Πεντήκης Πάρης

Μαθηματικός

επάνω    

Facebook