ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2012


Τα θέματα ήταν βατά και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα.

Δεν έκρυβαν εκπλήξεις, αλλά με παγίδες που μπορούσαν να στερήσουν μόρια.

Κλιμακούμενης δυσκολίας, με πιο δύσκολα τα Δ2 & Δ3.

Το Δ θέμα είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμο από μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης.

Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός

επάνω    

Facebook