ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2011

 

Βατά κλιμακούμενης δυσκολίας και αναμενώμενα, εκτός της θεωρίας που είχε εκπλήξεις.
Η απόδειξη αποτελεί “ανακάλυψη” της επιτροπής.
Επίσης θα προβληματίσει το γ ερώτημα σωστού λάθους, κυρίως για τους υποψήφιους θεωρητικής κατεύθυνσης.
Η δυσκολία των φετινών θεμάτων σε καμία περίπτωση δεν είναι συγκρίσιμη με αυτήν των θεμάτων του σχολικού βιβλίου, το οποίο πρέπει να αποτελεί και το μέτρο ορισμού της δυσκολίας των θεμάτων.

Τα φετινά θέματα με βάση το παραπάνω κριτήριο ήταν τα δυσκολότερα όλων των εποχών, θέτοντας συνάμα εκτός μάχης τους υποψηφίους της θεωρητικής κατεύθυνσης.

Απαιτούσαν από τον υποψήφιο μια συνολική μαθηματική παιδεία και μια μαθηματική σκέψη σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί στα πλαίσια διδασκαλίας μόνο του μαθήματος αυτού.

Όλα τα ερωτήματα των θεμάτων (Β, Γ, Δ) απαιτούσαν να έχουν απαντηθεί σωστά τα προηγούμενα τους με αποτέλεσμα οι μαθητές μέτριου επιπέδου να μην μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με επιτυχία την λύση αυτών.

Η θεμιτή κλιμακούμενη δυσκολία απουσίαζε καθώς ήδη από το Β1 οι απαιτήσεις σε μαθητική σκέψη ήταν πολύ μεγάλες.

Αναμένεται οι επιδόσεις να είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις περσινές με ότι συνεπάγεται αυτό.

Κλείνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να υποβάλω το εξής ερώτημα :
Ποια δημόσια σχολική μονάδα εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο από το υπουργείο πρόγραμμα σπουδών προετοίμασε τους μαθητές για ένα τέτοιο επίπεδο θεμάτων;
Θα χαρώ πολύ εάν μάθω έστω και μια θετική απάντηση!

Πεντήκης Πάρης
Μαθηματικός
parpen@hol.gr
επάνω    

Facebook