ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2010

 

Βατά κλιμακούμενης δυσκολίας και αναμενώμενα, εκτός της θεωρίας που είχε εκπλήξεις.
Η απόδειξη αποτελεί “ανακάλυψη” της επιτροπής.
Επίσης θα προβληματίσει το γ ερώτημα σωστού λάθους, κυρίως για τους υποψήφιους θεωρητικής κατεύθυνσης.
Βατά κλιμακούμενης δυσκολίας και αναμενώμενα, εκτός της θεωρίας που είχε εκπλήξεις.

Η απόδειξη αποτελεί “ανακάλυψη” της επιτροπής.

Επίσης θα προβληματίσει το γ ερώτημα σωστού λάθους, κυρίως τους υποψήφιους θεωρητικής κατεύθυνσης.

Πάρης Πεντήκης
Μαθηματικός

επάνω    

Facebook