ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2009

Τα φετινά θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ίδιας ευκολίας με τα περσινά.

Το 1ο θέμα είναι θεωρία χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το 2ο θέμα είναι μια απλή άσκηση, εφαρμογή τύπων.

Το 3ο θέμα είναι επίσης απλή κλασσική άσκηση του 1ου κεφαλαίου.

Το 4ο θέμα αποτελείται από 2 ερωτήματα Α και  Β. Στο Α ερώτημα το μόνο που έπρεπε να προσέξει ο μαθητής είναι ότι το λ πραγματικός αριθμός άρα η παράγωγός του είναι μηδέν, αλλιώς δεν είχε καμία δυσκολία. Στο Β ερώτημα έπρεπε ο μαθητής να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει την μονοτονία της συνάρτησης από το Α ερώτημα ώστε να κατατάξει τις παρατηρήσεις σε αύξουσα σειρά για να βρει το εύρος. Επίσης χρειαζόταν να θυμάται ιδιότητες λογαρίθμων και εύρεση πρόσημου ενός τριωνύμου από Β Λυκείου.   .

Η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν κάνει μια σωστή προετοιμασία, θα πρέπει εύκολα να προσεγγίσει  βαθμούς μεγαλύτερους από το 15.

επάνω    

Facebook