ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2008

Τα φετινά θέματα θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε πιο εύκολα από τα περσινά.

Το 1ο θέμα είναι θεωρία χωρίς καμία ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ το 2ο θέμα είναι μια σχετικά απλή άσκηση.

Η έκπληξη έρχεται από το 3ο θέμα που είναι απλή εφαρμογή των τύπων και η μόνη δυσκολία που μπορεί να συναντήσει ο μαθητής είναι στις πράξεις.

Το 4ο θέμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απλή άσκηση πιθανοτήτων, με το τρίτο ερώτημα να απαιτεί από τον μαθητή μια ευχέρεια στην εύρεση του πρόσημου του τριωνύμου.

Η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν κάνει μια σωστή προετοιμασία, θα πρέπει εύκολα να προσεγγίσει  βαθμούς μεγαλύτερους από το 15.

επάνω    

Facebook