ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2007

Το 1ο και το 2ο Θέμα δεν παρουσίαζαν καμία ιδιαίτερη δυσκολία.

Το 3ο Θέμα απαιτούσε από τους μαθητές να έχουν ασχοληθεί με αρκετές ασκήσεις και να έχουν αναπτυγμένη τη κριτική σκέψη. Ήταν ένα θέμα αρκετά πρωτότυπο.

Το 4ο Θέμα δεν παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να παρουσιάζει κλιμακούμενη δυσκολία για να υπάρχει και η απαραίτητη διαστρωμάτωση ανάλογα με την προσπάθεια που κατέβαλε ο κάθε μαθητής κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

επάνω    

Facebook