ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 2013 – ΕΠΑ.Λ.

Σε γενικές γραμμές όλα τα θέματα είναι βατά. 

Το 1ο Θέμα είχε βαθμό δυσκολίας παρόμοιο με τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών. Ένας καλά διαβασμένος μαθητής έχει την δυνατότητα να πάρει όλους τους βαθμούς του θέματος. 

Το θέμα 2 και το θέμα 3 είναι σε γενικές γραμμές βατά. Το 2ο θέμα είναι σαν το θέμα 3 των προηγούμενων ετών, και το 3ο θέμα σαν το θέμα 2 των προηγούμενων ετών, χωρίς αυτό όμως να επιφέρει καμία ουσιαστική διαφορά.

Το Δ1 είναι πιθανό να δυσκολέψει τους μαθητές. Το υπόλοιπο του Δ θέματος δεν έχει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας.

Εν κατακλείδι ένας καλός μαθητής δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες να παρουσιάσει ένα άριστο γραπτό. Είναι ένα διαγώνισμα στο οποίο πολλοί μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γράψουν ένα τουλάχιστον αξιοπρεπή βαθμό.

Γιώργος Συμεωνίδης
Μαθηματικός

επάνω    

Facebook