ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 2012 – ΕΠΑ.Λ.

Μόνο για καλά προετοιμασμένους μαθητές τα θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προσιτά. Υπήρχαν αρκετά “έξυπνα” ερωτήματα, που θα δυσκόλεψαν τους μέτριους μαθητές.

Τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας και ειδικά το θέμα Δ έκρυβε κάποιες παγίδες και δεν θα “ταλαιπωρούσε” μόνο τους καλά προετοιμασμένους μαθητές. 

Από τα ερωτήματα Γ3 και Δ3 θα χαθούν μονάδες από αρκετούς μαθητές, γιατί το επίπεδο δυσκολίας ήταν πιο υψηλό σε σχέση με το γνωστικό επίπεδο τους.

Συμεωνίδης Γιώργος
Μαθηματικός

επάνω    

Facebook