ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I 2011 – ΕΠΑ.Λ.

 

Βαθμός δυσκολίας: Προσιτά θέματα με μικρές παγίδες. Ένας άριστος μαθητής δεν θα την πατούσε σε καμία.
Πιο συγκεκριμένα
1ο Θέμα: Ο ορισμός του εύρους που ζητήθηκε, δεν είναι κάτι αναμενόμενο, όλα τα άλλα υποερωτήματα ήταν εξαιρετικά. Σαφείς διατυπώσεις.
2ο Θέμα: Απλό και αναμενόμενο. Ενας καλός μαθητής που είχε κατανοήσει την συνέχεια συνάρτησης και την απροσδιοριστία στα όρια δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα.
3ο Θέμα: Τα κέντρα κλάσεως είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το σχολικό βιβλίο. Άλλα παρόλο αυτό χαρακτηρίζετε ως εύκολο θέμα.
4o Θέμα: Ωραία διατυπωμένο με εύκολες πράξεις. Το τελευταίο υποερώτημα ενώ δεν είναι δύσκολο από πλευρά ύλης και και δεν απαιτεί πολλές πράξεις, θα το έλυνε μόνο ένας άριστος μαθητής.
Γιώργος Συμεωνίδης
Μαθηματικός

Βαθμός δυσκολίας: Προσιτά θέματα με μικρές παγίδες. Ένας άριστος μαθητής δεν θα την πατούσε σε καμία.
Πιο συγκεκριμένα
1ο Θέμα: Ο ορισμός του εύρους που ζητήθηκε, δεν είναι κάτι αναμενόμενο, όλα τα άλλα υποερωτήματα ήταν εξαιρετικά. Σαφείς διατυπώσεις.
2ο Θέμα: Απλό και αναμενόμενο. Ενας καλός μαθητής που είχε κατανοήσει την συνέχεια συνάρτησης και την απροσδιοριστία στα όρια δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα.
3ο Θέμα: Τα κέντρα κλάσεως είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα το σχολικό βιβλίο. Άλλα παρόλο αυτό χαρακτηρίζετε ως εύκολο θέμα.
4o Θέμα: Ωραία διατυπωμένο με εύκολες πράξεις. Το τελευταίο υποερώτημα ενώ δεν είναι δύσκολο από πλευρά ύλης και και δεν απαιτεί πολλές πράξεις, θα το έλυνε μόνο ένας άριστος μαθητής. 

Γιώργος Συμεωνίδης
Μαθηματικός

 

επάνω    

Facebook