ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε.ΠΑ.Λ. 2009

Το 1ο Θέμα που ήταν θεωρία είχε έναν απλό ορισμό και καμία δυσκολία όσον αφορά τα σωστά/λάθος και την συμπλήρωση των ισοτήτων.

Το 2ο Θέμα ήταν απλή εφαρμογή τύπων πάνω στο κεφάλαιο της στατιστικής.

Το 3ο και το  4ο Θέμα ήταν και αυτά βατά, χωρίς καμία δυσκολία.

Τα φετινά θέματα ήταν σαφώς πιο εύκολα από τα περσινά.

επάνω    

Facebook