Μαθήματα & Υπολογισμός Μορίων στο ΕΠΑ.Λ.

υπολογισμος μοριων
Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ κ.λ.π. εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα» και σε δυο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με την ειδικότητα και τον τομέα αποφοίτησης τους. Σε περίπτωση που κάτοχος απολυτηρίου ΕΠΑ (ΟΜΑΔΑ Α΄ ή Β΄) πάρει μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) μετά το έτος απόκτησης του απολυτηρίου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής ειδικότητας, τομέα και κύκλου, ανεξάρτητα από την επιλογή του κατά το έτος αποφοίτησής του. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ημερησίων ΓΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών ΕΠΑΛ της Ομάδας Α΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Μαθηματικά Ι» και «Νεοελληνική Γλώσσα». ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Για τις σχολές ή τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ πρέπει να εξεταστούν και σ’αυτά. Τα τμήματα αυτά (σύμφωνα με το μηχανογραφικό δελτίο του 2012) είναι τα εξής: – Εφαρμογή Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ΤΕΙ Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης απαιτείται εξέταση σε μια μόνο από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική. – Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφ. Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απαιτείται εξέταση και στα δυο ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων ΕΠΑΛ (Ομάδας Α΄) που διεκδικούν την εισαγωγή τους ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα ως ακολούθως: – Για το μάθημα των Μαθηματικών συντελεστής 1,5 – Για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας συντελεστής 1,5 – Για το α΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 – Για το β΄ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5 – Για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 2 – Για το ειδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ο μέσος όρος με συντελεστή 2 Το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή των εισαγόμενων προκύπτει από το άθροισμα γινομένων των βαθμών των ανωτέρω μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές. Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δυο βαθμολογητών στην κλίμακα 1-100 ή το άθροισμα των δυο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων. Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο ειδικό μάθημα ή στα ειδικά μαθήματα (Ελεύθερο Σχέδιο και Γραμμικό Σχέδιο) στο καθένα ξεχωριστά, τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στο ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, στο Ελεύθερο Σχέδιο 125, στο Γραμμικό Σχέδιο 135 και στα Αγγλικά 150, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι: Α) Για τα τμήματα για τα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως εξής: – Μαθηματικά: 150 Χ συντελεστή 1,5 = 225 – Νεοελληνική Γλώσσα: 120 Χ 1,5 = 180 – Μαθήματα Ειδικότητας: 130 Χ 3,5 = 595 – Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180+455+595=1.455 (με άριστα τα 2.000 μόρια) Β) Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε γένη γλώσσα, π.χ Αγγλικά, στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα ως εξής: – Αγγλικά: 150 Χ 2 = 300 Συνολικός αριθμός μορίων: 1.455+300=1.755 (με άριστα τα 2.400 μόρια) Γ) Για τα τμήματα τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής: – Ελεύθερο Σχέδιο: 125 μέσος όρος Χ 2 = 130 Χ 2 = 260 – Γραμμικό Σχέδιο: 135 Συνολικός αριθμός μορίων: 1.455+260=1.715 (με άριστα τα 2.400 μόρια) Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους εσπερινού ΕΠΑΛ που εξετάζονται στα δυο μαθήματα γενικής παιδείας με την ίδια βαθμολογία το σύνολο των μορίων προκύπτει ως εξής: – Μαθηματικά: 150 Χ 1,5 = 225 – Νεοελληνική Γλώσσα: 120 Χ 1,5 = 180 Συνολικός αριθμός μορίων: 225+180=405 (με άριστα τα 600 μόρια) Για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση στα παραπάνω ειδικά μαθήματα, το σύνολο των μορίων διαμορφώνεται σε 405+300=705 και 405+260=665 αντίστοιχα (με άριστα τα 1.000 μόρια)
Πηγή: ΕΘΝΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ
επάνω    

Facebook