ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2013

Έκπληξη αποτέλεσε η επιλογή του Κρητικού καθώς το κείμενο είχε ζητηθεί και το 2011. Τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και ανταποκρίνονταν, σε μεγάλο βαθμό, στις γνώσεις που είχαν αποκτήσει οι μαθητές.

Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε τη δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.

Το παράλληλο κείμενο ήταν του Ναπ. Λαπαθιώτη και χρειαζόταν προσεκτική ανάγνωση ώστε να εντοπισθούν οι ομοιότητες και διαφορές με το διδαγμένο απόσπασμα.

Ρία Κανάκογλου
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook