ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2012

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας χαρακτηρίζονται αναμενόμενα χωρίς ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. 

Ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής είχε την δυνατότητα να γράψει πολύ καλά.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook