ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2011Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας χαρακτηρίζονται ως αναμενόμενα για καλά διαβασμένους μαθητές.

Το Θέμα Α ήταν πολύ εύκολο και ξεκάθαρο.

Το θέμα Β είχε 2 υποερωτήματα τα οποία μπορούσαν να μπερδέψουν τους μαθητές.

Τα θέματα Β2 και Γ1 ήταν θέματα θεωρίας, τα οποία ήταν πολύ βατά.

Τέλος, το παράλληλο είναι ένα αναμενόμενο κείμενο, το οποίο δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία για τους προσεκτικούς.

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος
επάνω    

Facebook