ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2010

 

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά ο όγκος των θεμάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με παλαιότερα έτη και μπορεί να άγχωσε τους μαθητές. Το πεζό κείμενο του Γιώργου Ιωάννου ήταν ένα από τα σχετικά εύκολα νοηματικά κείμενα της ύλης.
Οι ερωτήσεις κρίνονται ως βατές με εξαίρεση την Β1 α, η οποία ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους.
Πιο αναλυτικά:
Η ερώτηση Α1 κρίνεται ως αναμενόμενη και εύκολη.
Στο θέμα Β1 έχει δυσκολία το πρώτο ζητούμενο, στο οποίο έπρεπε ο μαθητής να γνωρίζει το σχόλιο του βιβλίου. Το δεύτερο σκέλος ήταν βατό.
Στο θέμα Β2 δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες.
Το θέμα Γ1 ήταν απλά ζήτημα κατανόησης του κειμένου.
Τέλος το παράλληλο κείμενο δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες και αρκούσε η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου.

Τα φετινά θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αναμενόμενα αλλά ο όγκος των θεμάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με παλαιότερα έτη και μπορεί να άγχωσε τους μαθητές. Το πεζό κείμενο του Γιώργου Ιωάννου ήταν ένα από τα σχετικά εύκολα νοηματικά κείμενα της ύλης.

Οι ερωτήσεις κρίνονται ως βατές με εξαίρεση την Β1 α, η οποία ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. 

Πιο αναλυτικά:
Η ερώτηση Α1 κρίνεται ως αναμενόμενη και εύκολη.

Στο θέμα Β1 έχει δυσκολία το πρώτο ζητούμενο, στο οποίο έπρεπε ο μαθητής να γνωρίζει το σχόλιο του βιβλίου. Το δεύτερο σκέλος ήταν βατό. 

Στο θέμα Β2 δεν υπήρχαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το θέμα Γ1 ήταν απλά ζήτημα κατανόησης του κειμένου.

Τέλος το παράλληλο κείμενο δεν έκρυβε ιδιαίτερες δυσκολίες και αρκούσε η προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου.

 Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος 

 

επάνω    

Facebook