ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2008

Η ερώτηση Α θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πάρα πολύ βατή, αφού ζητάνε να επισημανθούν κάποια χωρία του ποιήματος.

Η ερώτηση Β1 είναι και αυτή βατή καθώς μέσω της ανάγνωσης του ποιήματος μπορεί να γίνουν αντιληπτά τα στάδια δημιουργίας του Καβαφικού ποιήματος.

Η ερώτηση Β2 παρότι φαινομενικά θα μπορούσε να παρουσιάζει κάποια δυσκολία, η διαφορά των υφολογικών επιπέδων είναι αυτή που έχει επισημανθεί περισσότερο κατά την ανάλυση του ποιήματος.

Η ερώτηση Γ είναι μια τυπική ερώτηση. Ο σχολιασμός των στίχων κρύβει κάποια δυσκολία, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια ανάλυσης.

Στην ερώτηση Δ είναι εύκολη η κατανόηση του ποιήματος του Άθου Δημουλά και δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες δυσκολίες στην σύγκριση.

Τα Θέματα σε γενικές γραμμές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βατά και δεν θα πρέπει να δυσκόλεψαν τους μαθητές που έχουν προετοιμαστεί σωστά. Η επιλογή ποιήματος για δεύτερη συνεχόμενη φορά μπορεί να ξάφνιασε  τους μαθητές που λανθασμένα δουλεύουν με θέματα SOS.

επάνω    

Facebook