ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤ. 2007

Αναμενόμενη η επιλογή ποιήματος στο μάθημα της λογοτεχνίας.

Οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες με σαφήνεια και μπορούσαν να τις απαντήσουν οι  μαθητές που ήταν επαρκώς διαβασμένοι.

επάνω    

Facebook