ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2013

Τα φετινά θέματα στα Λατινικά ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρυσι. Απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, καλή προετοιμασία καθώς και εις βάθος κατανόηση των συντακτικών-γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Κάποιος χωρίς κενά και με συστηματικό διάβασμα κατά την διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
 
Επίσης και ένας μέτριος μαθητής μπορούσε σχετικά εύκολα να κινηθεί μεταξύ 10 & 13.
 
Τέλος όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.
 
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

 Τα φετινά θέματα ήταν τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές θα φτάσουν στις άριστες βαθμολογίες με μεγαλύτερη δυσκολία από άλλες χρονιές.


Τα κείμενα ήταν ξεκάθαρα και κατανοητά, όπως και οι γραμματικές παρατηρήσεις.

Στο συντακτικό υψηλής δυσκολίας ήταν τα θέματα Γ.1.β και Γ.2.γ τα οποία έπιαναν συνολικά 11 μονάδες. Για πρώτη φορά έβαλαν εξαρτημένο υποθετικό λόγο, ο οποίος θα προβληματίσει την πλειονότητα των μαθητών.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook