ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2009

.
Στο μάθημα των λατινικών όλα τα θέματα ήταν αναμενόμενα και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τόσο στη γραμματική όσο και στο συντακτικό υπήρχαν αρκετά εύκολα, μέτριας δυσκολίας και δύσκολα ζητήματα. Ακόμη στο συνόλό τους τα θέματα απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, συγκέντρωση και συστηματικό διάβασμα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος ο καλά προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να ανταποκριθεί απόλυτα.
επάνω    

Facebook