ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2008

Κείμενα

Το πρώτο κείμενο ήταν αναμενόμενο και εύκολο ως προς τη μετάφραση του, ενώ το δεύτερο είχε μια μικρή δυσκολία.

Γραμματική

Οι γραμματικές παρατηρήσεις απευθυνόταν σε μαθητές καλά διαβασμένους και υπήρχε διαβάθμιση της δυσκολίας τους.

Συντακτικό

Η θεματολογία του περιείχε σχεδόν όλα τα συντακτικά φαινόμενα της εξεταστέας ύλης, με ιδιαίτερη δυσκολία στο 4β καθώς απαιτούσε μετατροπές όχι και τόσο εμφανείς.

επάνω    

Facebook