ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2007

.
       Τα θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εύκολα, δεν παρουσίαζαν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η ποσότητα τους δεν θα προβλημάτισε τους υποψηφίους, οι οποίοι μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών ωρών θα κατάφερναν με σχετική ευκολία να τα απαντήσουν.

Σε σύγκριση με τα θέματα της περσινής χρονιάς ήταν ευκολότερα.

επάνω    

Facebook