ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2012

Τα φετινά θέματα στα Λατινικά ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρυσι. Απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, καλή προετοιμασία καθώς και εις βάθος κατανόηση των συντακτικών-γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Κάποιος χωρίς κενά και με συστηματικό διάβασμα κατά την διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
Επίσης και ένας μέτριος μαθητής μπορούσε σχετικά εύκολα να κινηθεί μεταξύ 10 & 13.
Τέλος όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος


Φέτος τα θέματα στα λατινικά ήταν αναμενόμενα χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, κάλυπταν συνολικά την ύλη και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας.

Μπορούσαν να ανταποκριθούν μέχρι ενός επιπέδου όλοι οι μαθητές και αυτοί που ήταν καλά προετοιμασμένοι μπορούσαν να γράψουν από αρκετά καλά έως άριστα.

Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος
επάνω    

Facebook