ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. 2011

Τα φετινά θέματα στα Λατινικά ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρυσι. Απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, καλή προετοιμασία καθώς και εις βάθος κατανόηση των συντακτικών-γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Κάποιος χωρίς κενά και με συστηματικό διάβασμα κατά την διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά.
Επίσης και ένας μέτριος μαθητής μπορούσε σχετικά εύκολα να κινηθεί μεταξύ 10 & 13.
Τέλος όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.
Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος

Τα φετινά θέματα στα Λατινικά ήταν σαφώς δυσκολότερα από πέρυσι. Απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή, καλή προετοιμασία καθώς και εις βάθος κατανόηση των συντακτικών-γραμματικών φαινομένων από τους μαθητές. Κάποιος χωρίς κενά και με συστηματικό διάβασμα κατά την διάρκεια της χρονιάς μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά. 

Επίσης και ένας μέτριος μαθητής μπορούσε σχετικά εύκολα να κινηθεί μεταξύ 10 & 13. 

Τέλος όλα τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια.

Ναζίδου Ρόζη
Φιλόλογος
επάνω    

Facebook