Βιβλία Κέντρου Πληροφορικής

 

Τα βιβλία των εφαρμογών του Office 2016 και Windows 10 της καθηγήτριας πληροφορικής Βούλας Αναχωρλή περιέχουν εικόνες και επεξήγηση των βημάτων / ενεργειών που πρέπει να εκτελέσει ο καταρτιζόμενος για να αποκτήσει ουσιαστική γνώση χειρισμού των παραπάνω εφαρμογών.

 

Τα βιβλία δίνονται σε όλους τους εκπαιδευόμενους μας χωρίς κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

επάνω    

Facebook