Βιβλία Κέντρου Πληροφορικής


Τα βιβλία των ενοτήτων πιστοποίησης της καθηγήτριας πληροφορικής Βούλας Αναχωρλή.


Τα βιβλία δίνονται σε όλους τους εκπαιδευόμενους μας χωρίς κάποια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.


επάνω    

Facebook