Εξειδικευμένο Επίπεδο Γνώσεων Πληροφορικής


Το Κέντρο Πληροφορική ΚΟΡΥΦΗ προσφέρει σε όλους εσάς τη δυνατότητα απόκτησης του πιστοποιητικού DIPLOMA EXPERT OFFICE που αποτελεί την απόδειξη γνώσεων πληροφορικής υψηλού επιπέδου για τις εφαρμογές γραφείου.


Ο κάτοχος ενός πιστοποιητικού DIPLOMA EXPERT OFFICE είναι σε θέση να διεκδικήσει με αυτοπεποίθηση μια θέση εργασίας λόγω της υψηλής αναγνωρισιμότητας και αποδοχής του πιστοποιητικού στον ιδιωτικό τομέα. 

Το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που πρεσβεύουν τα πιστοποιητικά DIPLOMA EXPERT OFFICE καθιστούν τους κατόχους τους ικανούς να εκτελούν σύνθετες ενέργειες και θεωρούνται γνώστες του αντικειμένου.

Για να αποκτήσετε το DIPLOMA EXPERT OFFICE CERTIFICATE πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία μια από τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες :

  • Επεξεργασία Κειμένου (Word 2016)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel 2016)
  • Βάσεις Δεδομένων (Access 2016)
  • Παρουσιάσεις (PowerPoint 2016)

Tα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα εξετάζονται σε προχωρημένο επίπεδο χρήσης σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη του φορέα DIPLOMA.

Επικοινωνήστε μαζί μας (Τ 2592023230) για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούμε, για τις ημερομηνίες έναρξης των τμημάτων και για τις ιδιαίτερα προσιτές τιμές διδάκτρων που σας προσφέρουμε.

επάνω    

Facebook