Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο μας σε συνεργασία με την Diploma.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 19-03-2016

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 92,0%

Θερμά συγχαρητήρια και στους 8 εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 07-11-2015

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 85,3%

Θερμά συγχαρητήρια και στους 7 εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 02-07-2015

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 91,3%

Θερμά συγχαρητήρια και στους 8 εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 30-5-2015

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 86,5%

Θερμά συγχαρητήρια και στους 10 εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 4-4-2015

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 89,3%

Θερμά συγχαρητήρια και στους 12 εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 21-2-2015

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 87,5%

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής στις 21-12-2014

Ποσοστό Επιτυχόντων επί του συνόλου των εξεταζομένων: 100%

Μέσος Όρος Βαθμολογίας Εξεταζομένων : 92,2%

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εξεταζόμενους για την απόλυτη επιτυχία τους στις εξετάσεις.

επάνω    

Facebook