Κοινωφελής Εργασία 2018 στους 274 Δήμους της Χώρας

Κοινωφελής Εργασία 2018 στους 274 Δήμους της Χώρας, στις Περιφέρειες και σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Δημοσίευση της Πρόσκλησης του Προγράμματος - 01/08/2018

Δημοσιεύτηκε στην σελίδα του ΟΑΕΔ η πρόσκληση του προγράμματος με τις θέσεις ( σύνολο θέσεων 30.333) ανά ειδικότητα και τα προσόντα που απαιτούνται.

Λήψη της Πρόσκλησης : εδώ

Λήψη των Θέσεων ανά Ειδικότητα και Επιβλέποντα Φορέα (Δήμοι / Περιφέρειες / Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας) : εδώ

Λήψη των προσόντων ανά Ειδικότητα: εδώ

Λήψη των οδηγιών για Τίτλους Σπουδών και ειδικών Προσόντων: εδώ

Υποβολή Ηλεκτρονικών Αιτήσεων : Από 1/8/2018 (ώρα 14:00) μέχρι και 20/8/2018 (ώρα 12:00)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η αίτηση είναι ηλεκτρονική και γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (εδώ) χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα.

Για την εξυπηρέτηση σας

Βρισκόμαστε καθημερινά στη διάθεση σας μέχρι και την Δευτέρα 13/8 για να σας βοηθήσουμε με την ορθή συμπλήρωση της αίτησης σας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και για να γλυτώσετε από άσκοπη αναμονή πριν περάσετε από τα γραφεία μας στην Νέα Οδό 1 (έναντι του ΚΤΕΛ) στην Ελευθερούπολη καλέστε μας καθημερινά στο 25920 23230 για να κλείσουμε ένα ραντεβού την ημέρα και ώρα που σας βολεύει και να σας ενημερώσουμε για το τι χρειάζεται να έχετε μαζί σας.

Ωράριο Λειτουργίας γραμματείας για την υποβολή αιτήσεων:

Δευτέρα 6/8 έως και Παρασκευή 10/8 : 9:30 – 17:30

Σάββατο 11/8 & Δευτέρα 13/8 : 9:30 – 15:30.

Ιδιαίτερη Προσοχή στα εξής σημεία

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να υποβάλετε μόνοι σας την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την πρόσκληση του προγράμματος και τα παραρτήματα με τα προσόντα ανά ειδικότητα και ανά βαθμίδα.

Ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • Επιλέγετε μόνο μια ειδικότητα της εκπαιδευτικής βαθμίδας που έχετε ολοκληρώσει ή χαμηλότερη.
 • Μπορείτε να επιλέξετε στην αίτηση σας από έναν μέχρι και τρεις επιβλέποντες φορείς (Δήμους / Περιφέρειες */ Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας *) (* δεν υπήρχαν στην Κοινωφελή του 2017).
 • Προσοχή στην συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτεί η αίτηση. Λάθος ή μη συμπλήρωση οδηγεί σε απώλεια μορίων.
 • Η πλειοψηφία των ειδικοτήτων απαιτεί ειδικά προσόντα (π.χ. πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κ.α), αν δεν τα έχετε και είστε στους επιτυχόντες θα σας απορρίψουν όταν παρουσιαστείτε στον επιβλέπων φορέα.
 • Θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ  και να ανήκετε τουλάχιστον σε μια από τις επτά κατηγορίες (αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω) για να υποβάλετε αίτηση.
 • Να έχετε γεννηθεί πριν τις 21/8/2000, δηλαδή να είστε τουλάχιστον 18 ετών.
 • Να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση στον γραφείο του ΟΑΕΔ πριν την λήξη υποβολής των αιτήσεων (20/8) αν ανήκετε σε μια από τις τρεις ειδικές κατηγορίες (Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών / Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ / Άνεργοι Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ)
 • Έχετε το δικαίωμα ακύρωσης της αίτησης και εκ νέου υποβολής σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής των επιλογών σας. Προσοχή εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 20/8/2018.

Διάρκεια & Αμοιβή

 • 8 Μήνες πλήρους Απασχόλησης (8 ώρες εργασίας ανά ημέρα και 25 ένσημα ανά μήνα).
 • 495,25 ευρώ το μήνα για ανέργους 25 ετών και άνω.
 • 431,75 ευρώ το μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Σενάρια Υλοποίησης του Προγράμματος

 • 1ο σενάριο: 4 ημέρες εργασίας στον Δήμο και 1 ημέρα κατάρτισης στο κέντρο μας

Με την επιλογή του 1ου σεναρίου έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε Πιστοποίηση στις Γνώσεις στο Χειρισμό των Η/Υ (εφόδιο για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ). Δυνατότητα επιλογής του 1ου σεναρίου ακόμα και αν έχετε ήδη πιστοποίηση σε παλιότερο office με αναβάθμιση γνώσεων και ενοτήτων.

Η κατάρτιση έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες σε ενότητες της πληροφορικής (Word, Excel, Internet, Power Point, Access).

 • 2ο σενάριο: 5 ημέρες εργασίας στον Δήμο.

Η δήλώση σεναρίου γίνεται στα γραφεία του ΟΑΕΔ (εφ’ όσον είστε στους επιτυχόντες), όταν σας καλέσουν να περάσετε από τα γραφεία τους για να παραλάβατε το συστατικό σημείωμα.

Δικαίωμα Υποβολής Αιτήσεων

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.

γ) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.

δ) Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017 (ατομικό ή οικογενειακό) ως εξής:

1. Τριάντα (30) μόρια για
Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ ή Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ

2. Είκοσι πέντε (25) μόρια
Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ ή Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ

3. Είκοσι (20) μόρια
Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ ή Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ

4. Δέκα (10) μόρια
Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ ή Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ

5. Μηδέν (0) μόρια
Ατομικό άνω των 12.000 ή Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

ε) Ηλικία

1. 18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
2. 30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
3. 45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
4. 55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια

στ) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

ζ) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.

η) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

ι) Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο των Δημόσιων Προσκλήσεων : Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017, 16/2017 και 4/2018 : δέκα (10) μόρια.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση από το ΣΠΙΤΙ σας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας από 60€.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το πτυχίο σας & ενισχύστε το εισόδημα σας.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση στο ΚΕΝΤΡΟ μας σε φυσικό τμήμα ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προσωπικό Security

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση με μειωμένες τιμές για ανέργους.

επάνω    

Facebook