ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • kp01

  • kp02

  • kp03Πληροφορική Ενηλίκων

από το σπίτι σας

Κατάρτιση (με e-learning) & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 60€

Διάρκεια: από 60 ώρες

Πληροφορική Ενηλίκων

στο κέντρο μας

Κατάρτιση σε φυσικό τμήμα & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 210€

Διάρκεια: από 42 ώρες

Πληροφορική Μαθητών

στο κέντρο μας

Εκπαίδευση σε φυσικό τμήμα & Πιστοποίηση στις ενότητες χειρισμού του Η/Υ.

Δίδακτρα & Πιστοποίηση ανά ενότητα: 40€ το μήνα

Διάρκεια ενότητας: 20 ώρες / 3μήνες


Πιστοποιητικά σε συνεργασία με τη Diploma


Έναρξη Τμημάτων

  • Για τους Ενήλικες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Για τους Μαθητές έναρξη τμημάτων 1 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Τα Βιβλία μας

Σε όλους τους εκπαιδευόμενους δωρεάν το βιβλίο με την πλήρη παρουσίαση όλων των ενοτήτων.

Καθηγήτρια Πληροφορικής

Βούλα Αναχωρλή

επάνω    

Facebook