Οι στόχοι μας


Στο Κέντρο Μελέτης πετυχαίνουμε τους εξής στόχους:  • Προετοιμάζουμε τους μαθητές του Δημοτικού σε όλα τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, σ΄ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης.  • Αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες των μαθητών μας και όχι την στείρα αποστήθιση.  • Συμβάλλουμε στην απόκτηση ισχυρών βάσεων ήδη από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  • Δημιουργούμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς με δημιουργική ενασχόληση και εξωσχολικές δραστηριότητες.  • Παρέχουμε πλήρη καθοδήγηση των μαθητών με την υποστήριξη των δασκάλων, με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.  • Εξοικειώνουμε τους μαθητές μας με τις Νέες Τεχνολογίες.επάνω    

Facebook