Τι προσφέρουμε

Στο Κέντρο Μελέτης προσφέρουμε στους μαθητές μας:

  • Ανεξάρτητο χώρο μελέτης για κάθε μαθητή, ώστε να είναι πλήρως συγκεντρωμένος στην εργασία του.

 

  • Διδασκαλία προσαρμοσμένη σύμφωνα με τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή (οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος, κιναισθητικός τύπος), τον οποίον τον εντοπίζουμε μέσα από αρχικά διαμορφωτικά tests και με  διαρκή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 

  • Πλήρης καθοδήγηση των μαθητών μας και όχι απλή λύση των ασκήσεων χωρίς την απαραίτητη εις βάθος κατανόηση.

 

  • Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας.

επάνω    

Facebook