Πρόγραμμα Σπουδών


  • Καθημερινή προετοιμασία των μαθητών μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

  • 1 ώρα καθημερινής μελέτης για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Δημοτικού.

  • 2 ώρες καθημερινής μελέτης για τους μαθητές της Γ’ και της Δ’ Δημοτικού.

  • 2 ώρες καθημερινής μελέτης για τους μαθητές της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού


επάνω    

Facebook