Μέσα Διδασκαλίας

Τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε στο Κέντρο Μελέτης:

  • Οπτικοακουστικό υλικό (χάρτες, βίντεο, σχεδιαγράμματα κλπ).

 

  • Έντυπο (βιβλία) και ηλεκτρονικό (ψηφιακή πλατφόρμα meletionline) υποστηρικτικό υλικό.

 

  • Ατομικό tablet με σύνδεση στο Διαδίκτυο, με το οποίο ο κάθε μαθητής εισέρχεται στην προσωπική του σελίδα στην ψηφιακή πλατφόρμα.

 

  • Ατομικό portfolio για κάθε μαθητή, στο οποίο υπάρχει το υλικό του κάθε μαθήματος με μορφή ερωτήσεων / απαντήσεων και τεστ για τον έλεγχο της εμπέδωσης της διδακτέας ύλης.

 

επάνω    

Facebook