Τι είναι το Voucher 2014

Μάθετε τα πάντα για το voucher 2014 μέσω απλών ερωτήσεων – απαντήσεων!

Τι είναι το Voucher;

To Voucher ή αλλιώς Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους είναι μια δράση με σκοπό την είσοδο των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά θα καταλήξει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ποιο ήταν οι ωφελούμενοι;

Στα voucher που προκηρύχθηκαν εντός του 2013 ωφελούμενοι ήταν άνεργοι ηλικίας από 18 έως 29 ετών οι οποίοι είχαν ενεργή κάρτα ανεργίας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον και έκαναν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων. Στα voucher που προκηρύχθηκαν εντός του 2014 ωφελούμενοι ήταν άνεργοι χωρισμένοι σε δυο ηλικιακές ομάδες 18 έως και 24 ετών & 25 -29 ετών οι οποίοι είχαν ενεργή κάρτα ανεργίας, εκδήλωσαν ενδιαφέρον και έκαναν αίτηση για εγγραφή στο μητρώο ωφελουμένων.

Τι περιελάμβανε το Voucher 2014;

Τα γενικό Training Voucher 18 – 24 & 25-29  του 2014 περιελάμβαναν:

 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών ή 120 ωρών ανάλογα με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζομένων.
 2. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 380 έως 450 ωρών ανάλογα με το πρόγραμμα, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 3. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από το πάροχο κατάρτισης.
 4. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελούμενου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Πόσο ήταν το Επίδομα;

Για απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ στην ζώνη 25-29 το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανερχόταν σε 2.550 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Ενώ για απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ στην ζώνη 18-24 το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανερχόταν σε 2.410 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Για απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ζώνη 25-29 το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανερχόταν σε 2280 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων). Ενώ για απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ζώνη 18-24 το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανερχόταν σε 2240 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)..

Πως δηλώνω συμμετοχή;

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr.

Είναι πολύ σημαντικό η δήλωση να γίνει απολύτως σωστά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι αιτία απόρριψης από το πρόγραμμα.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στην συμπλήρωση της αίτησης χωρίς καμία δέσμευση και χρέωση σας.

Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζεστε.

Είχε σημασία ο χρόνος υποβολής;

Όχι δεν έχει καμία σημασία πλέον ο χρόνος υποβολής στα training Voucher του 2014.

(συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων)..

Ποια ήταν τα κριτήρια μοριοδότησης;

Για το Voucher 25 – 29:

 1. Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας.
 2. Ετήσιο Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό
 3. Συμμετοχή ή μη σε προηγούμενο πρόγραμμα Voucher.

Για το Voucher 18 – 24: 

  1. Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας.
  2. Ετήσιο Συνολικό Φορολογητέο Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό
  3. Συμμετοχή ή μη σε προηγούμενο πρόγραμμα Voucher.
  4. Εκπαιδευτικό Επίπεδο (μόνο για τους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας & Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Αν θέλετε να μάθετε πόσα ακριβώς μόρια συγκεντρώνετε απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και θα υπολογίσουμε τα μόρια σας άμεσα.

Πότε θα ανακοινωθούν νέα Προγράμματα Voucher;

 • Στο τέλος του 2014 θα ανακοινωθεί πρόγραμμα 7.000 θέσεων για απόφοιτους ΑΕΙ & ΤΕΙ γεννημένους από 1.1.1985 και μετά.
 • Στο τέλος του 2014 αρχές του 2015 θα ανακοινωθεί πρόγραμμα για τον τουρισμό 8.000 θέσεων για άνεργους από 18-29 ετών.
 • Αρχές του 2015 θα ανακοινωθούν και νέα προγράμματα.

Μείνετε συντονισμένοι ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να σας ενημερώσουμε άμεσα!

επάνω    

Facebook