Voucher 29 – 64 ετών του 2016

Professional Women

Voucher Ανέργων ηλικίας από 29 έως 64 ετών.

Η ταυτότητα του προγράμματος

Τα κυριότερα στοιχεία του προγράμματος:
  • Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 23.000 άνεργοι ηλικίας από 29 έως 64 ετών (γεννημένοι από 1/1/1953 έως και 31/12/1987).
  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 1/12/2016 (11:00 π.μ) έως 30/12/2016 (23:59) στην σελίδα www.voucher.gov.gr
  • Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης τους

α. Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σε αυτήν τη κατηγορία εντάσσονται όσοι είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών.

β. Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ

Σε αυτήν τη κατηγορία εντάσσονται όσοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Θεωρητική Κατάρτιση 120 ωρών.
  • Πρακτική Άσκηση 500 ωρών σε 10 διαφορετικούς εργασιακούς κλάδους και σε 60 ειδικότητες. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 600 ευρώ και το επίδομα πρακτικής άσκησης σε 2000 ευρώ. Συνολικά ο κάθε δικαιούχος θα λάβει 2600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων.
  • Συμβουλευτική Καθοδήγηση (εξατομικευμένη παρέμβαση σε 2 ατομικές συνεδρίες)
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, η οποία πραγματοποιείται μετά τη λήξη της θεωρίας και πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
  • Στο πλαίσιο μελλοντικής/διακριτής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελούμενου/ων μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση δύναται να επιχορηγηθούν.

Τα Κριτήρια Μοριοδότησης

Η μέγιστη μοριοδότηση είναι τα 120 μόρια.

Επιγραμματικά τα κριτήρια μοριοδότησης :

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.

2. Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

3. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2015).

4. Ηλικία υποψηφίου.

5. Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και η οποία δεν πλήττει την ικανότητα για εργασία).

6. Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω.

7. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης.

Αναλυτικά τα μόρια ανά κριτήριο μοριοδότησης εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο τελικό κείμενο της πρόσκλησης που δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Δεκεμβρίου υπάρχει προσθήκη κριτηρίων σε σχέση με αυτά που είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στο προσχέδιο.

Τα Δικαιολογητικά

Για την ορθή υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης και την ενεργοποίηση της επιταγή σας εφ΄όσον είστε στους επιτυχόντες θα απαιτηθούν να συγκεντρώσετε μια σειρά από δικαιολογητικά.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εδώ.

Αν υποβάλετε μόνοι σας την ηλεκτρονική αίτηση θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσοχή με τον ορθό υπολογισμό της εργασιακής σας εμπειρίας.

Μην διστάσετε να μας καλέσετε αν έχετε την οποιαδήποτε απορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της αλλαγής εν μέρει των κριτηρίων απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά σε σχέση με αυτά που είχαν ανακοινωθεί στο προσχέδιο της πρόσκλησης.

Η Πρακτική Άσκηση

H πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε μια από τις 60 ειδικότητες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε έναν από τους 10 κλάδους αιχμής (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία).

Λήψη των κλάδων και των ειδικοτήτων: εδώ

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την υποβολή της αίτησης, διότι υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες όπου απαιτούν προγενέστερη εργασιακή εμπειρία ή σπουδές σε αντίστοιχη σχολή.

Κατά την υποβολή της αίτησης σας μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 2 κλάδους.

Οι κλάδοι που θα επιλεχθούν κατά την αίτηση, δεν μπορούν να αλλάξουν στην συνέχεια.

Μια λάθος και βεβιασμένη επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει εκ των υστέρων και θα σας οδηγήσει εκτός προγράμματος ακόμα και αν είστε στους επιτυχόντες.

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής σας και τις θέσεις πρακτικής που είναι διαθέσιμες.

Αν είστε από κάτοικοι του Νομού Καβάλας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την υποβολή της αίτησης σας για να σας ενημερώσουμε.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις Εκπαίδευσης ή Επαγγελματικής Εμπειρίας που απαιτούνται ανά ειδικότητα: εδώ.

Η Πρόσκληση

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης: εδώ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Θεωρητικής Κατάρτισης: εδώ

Η επίσημη σελίδα του Προγράμματος : εδώ

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Ακολουθείστε μας στο facebook  για την άμεση ενημέρωση σας.
επάνω    

Facebook