Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Διάρκειας 400h

Εφόδιο για την Αγορά Εργασίας

Τα Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια αποτελούν εφόδιο για:

 1. Προσλήψεις Εκπαιδευτικών σε Δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Ενίσχυση του βιογραφικού σας για εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
 Ποιες είναι οι Δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),
 • Τα Δημόσια & Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ & ΙΙΕΚ & ΙΕΚ του ΟΑΕΔ),
 • Τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής)
 • Οι Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ),
 • Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ),
 • Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.).
Πως μπορώ να μοριοδοτηθώ;
 • Στις παραπάνω δομές μοριοδοτούνται οι επιμορφώσεις. Παρακολουθώντας μία ή και συνδυασμό από τις παρακάτω επιμορφώσεις μπορείτε αθροιστικά να συγκεντρώσετε περισσότερα μόρια και να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις που ανακοινώνονται.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να έχετε ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.
Ποια είναι η Δομή των Σεμιναρίων;
 • Η Διάρκεια όλων των σεμιναρίων είναι: 3 μήνες
 • Σύνολο Ωρών Εκπαίδευσης: 400 ώρες
 • Μέθοδος Εκπαίδευσης: Εξ’ αποστάσεως κατάρτιση (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση – e-learning). Δεν απαιτείται φυσική παρουσία.
 • Υλοποιούνται από το Κε.Δι.Βι.Μ. EASY EDUCATION. 
Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης;
 • Έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πέντε φορές πιο αποδοτική στην κατανόηση του διδακτικού υλικού, καθώς ο καταρτιζόμενος μπορεί να επανέλθει εκ νέου όσες φορές θέλει στο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν χρειάζεται να αλλάξει το ημερήσιο πρόγραμμα του για να προσαρμοστεί στο ωράριο της κατάρτισης.
 • Ο καθένας ορίζει το δικό του χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς η πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό της είναι συνεχώς εφικτή.
 • Επιπλέον αποτελεί την πιο οικονομική λύση για επιμόρφωση και απόκτηση δεξιοτήτων, αφού δεν χρειάζεται ο καταρτιζόμενος να μετακινηθεί στο κέντρο κατάρτισης για δια ζώσης παρακολούθηση.
Ποια είναι τα Δίδακτρα Παρακολούθησης έκαστου Σεμιναρίου;
 • Τα δίδακτρα διαμορφώνονται από 450€ μόνο σε 240€ για την εγγραφή σας στο επόμενο τμήμα.
 • Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται μέσω δύο ισόποσων δόσεων.
Πότε ξεκινούν τα Επόμενα Τμήματα;

Η έναρξη των επόμενων τμημάτων για όλα τα σεμινάρια έχει προγραμματιστεί στις 21/01/2019.

Για την περαιτέρω ενημέρωση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00).

Για την εγγραφή σας μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ .

Παρουσίαση των Σεμιναρίων

Πατώντας στο ” + ” δίπλα από τον κάθε τίτλο διαβάζετε όλες τις πληροφορίες για το αντίστοιχο σεμινάριο.

Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν!

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Είσοδος στην εκπαίδευση Ενηλίκων, απαραίτητο για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Δίδακτρα: 300€ (έκπτωση έως 110€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 2 μήνες – 200 ώρες

3 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

“Ειδική Αγωγή”, “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”. Μέγιστη μοριοδότηση!

Δίδακτρα: 590€ (έκπτωση έως 295€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 12 μήνες – 450 ώρες

επάνω    

Facebook