Καταρτίσεις & Πιστοποιήσεις στο Κέντρο μας

Με μια ματιά …

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση από το ΣΠΙΤΙ σας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας από 60€.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το πτυχίο σας & ενισχύστε το εισόδημα σας.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση στο ΚΕΝΤΡΟ μας σε φυσικό τμήμα ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Απόκτηση Μορίων για προκηρύξεις προσλήψεων σε Δομές Εκπαίδευσης.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητες για την αγορά & χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης

Πιστοποιήστε τις ικανότητες σας με μόνο 40€.

Εκπαίδευση στην Υγιεινή Τροφίμων – Εξετάσεις Ε.Φ.Ε.Τ.

Απαραίτητη σε κάθε εργαζόμενο που χειρίζεται τρόφιμα.

Προσωπικό Security

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση με έκπτωση για ανέργους.

επάνω    

Facebook