Εκπαίδευση “Εκπαιδευτών Ενηλίκων”

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education και το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης ΚΟΡΥΦΗ υλοποιεί σε κύκλους το εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση) μοριοδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ».

Σκοποί του Προγράμματος Κατάρτισης είναι:

1. Η απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

2. Η ένταξη του επιμορφούμενου στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας μετά από την επιτυχή παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

3. Η δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στις Εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67). Μετά την επιτυχή συμμετοχή σας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ εγγράφεστε στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

4. Η δυνατότητα πρόσληψης σε φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, ΣΔΕ, ΙΕΚ με τα μόρια που δίνει η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος.
Σ.Δ.Ε. & Ι.Ε.Κ. : 2 μόρια (ο υπολογισμός είναι 0,25 μόρια ανά 25 ώρες)
Στα Κέντρα δια βίου μάθησης η μοριοδότηση εξαρτάται από την προκήρυξη.

5. Η Υποστήριξη της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας του καταρτιζόμενου ή η ενίσχυση στην προσπάθεια αναζήτησης νέας θέσης εργασίας αλλά και τη θεσμοθέτηση ενός κοινού υψηλού υποβάθρου του εκπαιδευτικού έμψυχου δυναμικού της χώρας μας.

ΣΤΕΠ Εκπαιδευτών

Ο κάθε υποψήφιος Εκπαιδευτής Ενηλίκων με βάση τις γνώσεις (πτυχία) και την επαγγελματική του εμπειρία ξεκλειδώνει κατά την αίτηση του στον ΕΟΠΠΕΠ τα αντίστοιχα ΣΤΕΠ (ταξινομικό σύστημα επαγγελμάτων της Εθνικής Στατιστικής Αρχής).

Η κάθε ειδικότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ΣΤΕΠ.

Λήψη των ΣΤΕΠ: εδώ

Υλοποίηση του Σεμιναρίου:

Διάρκεια 200 ώρες:

 • 180 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση
 • 15 ώρες ζωντανής τηλεδιάσκεψης (3 συναντήσεις)
 • 5 ώρες δια ζώσης κατάρτισης στο κέντρο μας (1 συνάντηση).

Ολοκλήρωση σε 2 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Εκπαιδευτικούς & εν δυνάμει εκπαιδευτικούς
 • Φοιτητές & Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς,
 • Ψυχολόγους,
 • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγγελματική δραστηριότητα)
 • Ειδικευμένους τεχνίτες (3ετή επαγγελματική ή/και διδακτική πείρα συναφή με την επαγ/κή δραστηριότητα)

Κόστος Παρακολούθησης Σεμιναρίου

 • Γενική Κατηγορία Καταρτιζόμενων : 300€
 • Άνεργοι, Φοιτητές & Α.Μ.Ε.Α. : 250€
 • Απόφοιτοι & εν ενεργεία φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: 190€

Η πληρωμή των διδάκτρων για κάθε περίπτωση γίνεται μέσω δύο ισόποσων δόσεων.

Για την εγγραφή σας μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα πατώντας εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2592023230 (10:00 – 20:00).

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια (400ωρών)

Σε συνεργασία με το
Κε.Δι.Βι.Μ Easy Education

Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια (Ετήσια)

Σε συνεργασία με το
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

επάνω    

Facebook