Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2018

Τα κυριότερα στοιχεία της Προκήρυξης

Πλήρωση θέσεων στους εξής φορείς:

  • Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών),
  • Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών ),
  • Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
  • Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.,
  • Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και
  • Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής)

Είδος Σύμβασης:  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Πλήθος Θέσεων: 103

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 30/4/2018 έως 15/5/2018.

Καταληκτική Ημερομηνία αποστολής στον ΑΣΕΠ της Ηλεκτρονικής Αίτησης μαζί τα δικαιολογητικά : Παρασκευή 18/5/2018.

Περισσότερες Πληροφορίες στην σελίδα του ΑΣΕΠ: εδώ

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση από το ΣΠΙΤΙ σας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας από 60€.

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Αξιοποιήστε τις γνώσεις και το πτυχίο σας & ενισχύστε το εισόδημα σας.

Πιστοποίηση Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ (Δημόσιο, Ιδιωτικός Τομέας)

Εκπαίδευση στο ΚΕΝΤΡΟ μας σε φυσικό τμήμα ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Προσωπικό Security

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση με μειωμένες τιμές για ανέργους.

επάνω    

Facebook