Προκηρύξεις ΑΣΕΠ & Επιδοτούμενες Θέσεις Εργασίας

Τελευταία Ημερομηνία Ενημέρωσης 20/2/2019

Πατώντας στο ” + ” δίπλα από τον τίτλο της κάθε προκήρυξης διαβάζετε τις σχετικές πληροφορίες.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργασίας

(Ορισμένου Χρόνου – Χωρίς κατάρτιση)

 • 6.000 θέσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (α΄ κύκλος)

Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 15:00 ξεκίνησαν οι αιτήσεις. 

Δικαιούχοι: Άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ηλικίας έως 39 ετών.

Διάρκεια επιδότησης (50% του συνολικού κόστους) : 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ. Για να μπορεί να φανούν στην λίστα προς υπόδειξη θα πρέπει

1) να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
2) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης και
3) να είναι ηλικίας έως 39 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 • 10.000 θέσεις σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 

Η έναρξη του προγράμματος ξεκίνησε 28/6/2018 και ώρα 12:00η  μεσημβρινή

Δικαιούχοι: 6000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ ηλικίας έως 29 ετών & 4000 άνεργοι λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Διάρκεια επιδότησης (50% του συνολικού κόστους) : 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 • 5.000 θέσεις για δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία (ΝΕΟ)

Αιτήσεις: Ξεκινούν από αύριο Τετάρτη 20/2/2019 .

Δικαιούχοι: Αυτοαπασχολούμενοι που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο παρελθόν

Διάρκεια επιδότησης : 12 μήνες, υποχρεωτική διατήρηση της επιχείρησης 3 μήνες επιπλέον. 

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 • Επιχορήγηση Εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Αιτήσεις: από 12 Φεβρουαρίου 2019 έως 15 Απριλίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: εδώ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργασίας

(Ορισμένου Χρόνου – Με κατάρτιση)

 • 700 θέσεις για άνεργους από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Αιτήσεις: έως και την Παρασκευή 22/2/2019

Δικαιούχοι: Άνεργοι των οποίων το εισόδημα είναι κάτω του ορίου της φτώχειας.

Διάρκεια σεμιναρίου : 390 ώρες, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

 • 570 θέσεις για μακροχρόνια άνεργους

Αιτήσεις: έως και την Παρασκευή 22/2/2019

Δικαιούχοι: Άνεργοι από 25 έως 50 ετών

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

(Ορισμένου Χρόνου – Με κατάρτιση)

 • 8933 θέσεις όλων των βαθμίδων σε Δήμους και φορείς

Αιτήσεις: Αναμένονται μέσα στο Φεβρουάριο. 

Διάρκεια: 8 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Ενεργές Προκηρύξεις ΑΣΕΠ
 • 302 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Αιτήσεις: Από 25/2/2019 έως 12/3/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 4 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Βουλή

Αιτήσεις: Από 12/2/2019 έως 27/2/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ που αναμένονται
 • 6 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Αιτήσεις: Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 324 προσλήψεις σε Δήμους και Φορείς της Χώρας για απόφοιτους Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ

Αιτήσεις: Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 196 προσλήψεις στο Γ. Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 76 προσλήψεις σε Νοσοκομεία

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 1116 προσλήψεις στα Νοσοκομεία

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 23 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 45 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο “Σισμανόγλειο” Νοσοκομείο Κομοτηνής

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 3257 προσλήψεις για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 500 θέσεις ορισμένου χρόνου στον ΟΑΕΔ

Αιτήσεις: Αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα μέσω ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 120 προσλήψεις σε φορείς Δημοσίου

Αιτήσεις: Αναμένονται να ξεκινήσουν 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 416 προσλήψεις ΑΣΕΠ στις συγκοινωνίες

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 4500 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση υποβολής των αιτήσεων έως τα τέλη Ιανουαρίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Για την απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής: εδώ

 • 5000 προσλήψεις σε Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση υποβολής των αιτήσεων έως τα τέλη Ιανουαρίου

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 150 προσλήψεις στα ΚΕΠ

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Για την απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής: εδώ

 • 64 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Για την απόκτηση Πιστοποίησης Πληροφορικής: εδώ

 • 150 προσλήψεις στον ΟΣΕ

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Για την απόκτηση Πιστοποίησης Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) : εδώ

 • 76 προσλήψεις στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 49 προσλήψεις στο ΣΕΠΕ

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 341 προσλήψεις σε 69 Φορείς (ΕΚΚΑ, ΚΕΑΤ, ΕΙΚ, Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων)

Αιτήσεις : Αναμένεται η ανακοίνωση του διαστήματος υποβολής των αιτήσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 1314 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Πολιτισμού

Αιτήσεις: αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 47 προσλήψεις στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Αιτήσεις: αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

 • 152 προσλήψεις αορίστου στο Υπ. Παιδείας

Αιτήσεις: αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα

Περισσότερες πληροφορίες για τις προσλήψεις: εδώ

Πληροφορική

από το σπίτι σας

Κατάρτιση (μέσω e-learning) & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 60€

Διάρκεια: από 60 ώρες

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απαραίτητη η βεβαίωση κατάρτισης για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Δίδακτρα: 300€ (έκπτωση έως 110€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 2 μήνες – 200 ώρες

20 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέγιστη Μοριοδότηση.

Δίδακτρα: 450€ >>> 240€
(έκπτωση προς όλους)

Διάρκεια: 3 Μήνες – 400 ώρες

3 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

“Ειδική Αγωγή”, “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”.

Δίδακτρα: 590€ (έκπτωση έως 295€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 12 μήνες – 450 ώρες

Πληροφορική

στο κέντρο μας

Κατάρτιση σε φυσικό τμήμα & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 210€

Διάρκεια: από 42 ώρες

Security

Ιδιωτική Ασφάλεια

Κατάρτιση με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (e-learning) & βεβαίωση, απαραίτητες για τις εξετάσεις ΚΕΜΕΑ – ΕΟΠΠΕΠ.

Δίδακτρα: 300€ (250€ για ανέργους)

Διάρκεια: 2 μήνες – 105 ώρες

Πιστοποίηση Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητη η πιστοποίηση για την αγορά και χρήση Γεωργικών φαρμάκων

Συμμετοχή στις Εξετάσεις: 25€

Διάρκεια Εξέτασης: 1ώρα

επάνω    

Facebook