ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ


  • anergos
  • ergazomenos
  • epixirisi


Προγράμματα Voucher & Κοινωφελούς Εργασίας

Κοινωφελής Εργασία 2018

Εργασία στους Δήμους μαζί με Κατάρτιση & Πιστοποίηση στις Βασικές Γνώσεις Χειρισμού των Η/Υ (εφόδιο για τον ΑΣΕΠ).

Ενεργό Πρόγραμμα

Voucher

Αφορούν ανέργους σε διαφορετικά πεδία κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε αναμονή των προσκλήσεων.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Ενεργές & αναμενόμενες προκηρύξεις ΑΣΕΠ.

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.

Σεμινάρια Κατάρτισης & Πιστοποίησης

Πληροφορική

από το σπίτι σας

Κατάρτιση (με e-learning) & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 60€

Διάρκεια: από 60 ώρες

Πληροφορική

στο κέντρο μας

Κατάρτιση σε φυσικό τμήμα & Πιστοποίηση στις βασικές ενότητες χειρισμού του Η/Υ με δυνατότητα επέκτασης και στις υπόλοιπες.

Δίδακτρα: από 210€

Διάρκεια: από 42 ώρες

Security

Ιδιωτική Ασφάλεια

Κατάρτιση με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (e-learning) & βεβαίωση, απαραίτητες για τις εξετάσεις ΚΕΜΕΑ – ΕΟΠΠΕΠ.

Δίδακτρα: 300€ (250€ για ανέργους)

Διάρκεια: 2 μήνες – 105 ώρες

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Απαραίτητη η βεβαίωση κατάρτισης για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Δίδακτρα: 300€ (έκπτωση έως 110€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 2 μήνες – 200 ώρες

22 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

Για προσλήψεις σε Δομές Μεταδευτ/θμιας Εκπαίδευσης. Μέγιστη Μοριοδότηση.

Δίδακτρα: 450€ >>> 240€
(έκπτωση προς όλους)

Διάρκεια: 3 Μήνες – 400 ώρες

3 Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

“Ειδική Αγωγή”, “Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων”, “Διαπολιτισμική Εκπαίδευση”.

Δίδακτρα: 590€ (έκπτωση έως 295€ για ειδικές κατηγορίες)

Διάρκεια: 12 μήνες – 450 ώρες

Πιστοποίηση Γεωργικών Φαρμάκων

Απαραίτητη η πιστοποίηση για την αγορά και χρήση Γεωργικών φαρμάκων

Συμμετοχή στις Εξετάσεις: 25€

Διάρκεια Εξέτασης: 1ώρα

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης

Η πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για εργασία ως διοικητικό προσωπικό.

Εξετάσεις & Πιστοποίηση: 40€

Διάρκεια Εξέτασης: 45 λεπτά

Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Σεμινάριο απαραίτητο για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΦΕΤ.

Δίδακτρα: 50€

Διάρκεια: 2 ημέρες – 10 ώρες

επάνω    

Facebook