ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2013

Τα θέματα κρίνονται ως βατά για όποιον μαθητή έχει κάνει καλή προετοιμασία. Καλύπτουν όλο το εύρος της ύλης χωρίς δυσκολίες στη διατύπωση των ερωτήσεων.

Το μόνο που έπρεπε να προσέξει κάποιος ήταν το υποερώτημα β στην πρώτη πηγή στο οποίο έπρεπε να συνδυάσει γνώσεις και από το δεύτερο κεφάλαιο. Είναι όμως αρκετά ξεκάθαρο αυτό που ζητάει που μάλλον δεν θα συναντήθηκαν δυσκολίες από την πλειοψηφία των υποψηφίων.

Αντώνης Τσότρας
Φιλόλογος

επάνω    

Facebook