ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤ. 2011

 

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τα περσινά και απαιτούσε καλή γνώση της ύλης του βιβλίου.
Η πρώτη ομάδα θεμάτων ήταν αναμενόμενη χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Η δεύτερη ομάδα θεμάτων έκρυβε παγίδες στο ερώτημα Β. 2 ως προς τη διατύπωση του.
Η πρώτη πηγή ήταν ιδιαίτερα κατανοητή και αναμενόμενη από ένα κεφάλαιο το οποίο κάθε χρόνο προτιμάται από την επιτροπή εξετάσεων.
Η δεύτερη πηγή δημιούργησε μία μικρή σύγχυση στους μαθητές για το κομμάτι της θεωρίας αλλά οι πληροφορίες της πηγής αντλούνταν σχετικά εύκολα.
Καλή επιτυχία!!!
Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας είχαν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από τα περσινά και απαιτούσε καλή γνώση της ύλης του βιβλίου. 
Η πρώτη ομάδα θεμάτων ήταν αναμενόμενη χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Η δεύτερη ομάδα θεμάτων έκρυβε παγίδες στο ερώτημα Β. 2 ως προς τη διατύπωση του.Η πρώτη πηγή ήταν ιδιαίτερα κατανοητή και αναμενόμενη από ένα κεφάλαιο το οποίο κάθε χρόνο προτιμάται από την επιτροπή εξετάσεων.
Η δεύτερη πηγή δημιούργησε μία μικρή σύγχυση στους μαθητές για το κομμάτι της θεωρίας αλλά οι πληροφορίες της πηγής αντλούνταν σχετικά εύκολα.

Καλά αποτελέσματα!!! 

Τσότρας Αντώνης
Φιλόλογος

 

επάνω    

Facebook